linkaccessJapanese

Ishibashi Laboratory, The University of Electro-Communcations

Member

Professor Koichiro Ishibashi ishibashi@ee.uec.ac.jp
Industry-academia-government
collaboration researcher
Yasuo Sato
D3 Nguyen Van Trung
D2 Nguyen Thuy Linh
M2 Tomoyuki Ohata
Kosuke Suzuki
Syoufu You
Duangchak Manyvone
M1 Kotaro Higashi
Shinay Kumagai
Takuya Oie
Munkhtsog Munkhzul
B4 Ryutaro Sato
Miho Ito
Kengo Otsuka
Koki Kumagai
OB Shoichi Hasegawa
Tetsuya Horikawa
Tomoya Maeda
Keisuke Kusakabe
Ryota Shirono
Hiroki Nagatomi
Junya Kikuchi
Yuki Tsunoda
Shotaro Morohashi
Ryo Watahiki
Naofumi Masuda
Kei Iwanaga
Hoang Minh Thien
Tomoaki Koide
Shinya Nagamura
Shohei Ishigaki
Tsuyoshi Ishige
Shiho Takahashi
Masataka kishi
Kento Hihara
Minoru Serizawa
Ryohei Takitouge
Shinya Nii
Yuu Oota
Miki Moriya
Short Stay Visit Vu Tron Thien (Ho Chi Minh City University of Technology)
Bui Van Hieu (Ho Chi Minh City University of Technology)
Tran Thanh Binh (Ho Chi Minh City University of Technology)
Tu Nguyen (Ho Chi Minh City University of Technology)
Le Thanh Phuong (Ho Chi Minh City University of Technology)
Liu Xinwei (University of Electronic Science and Technology of China)
Xu Hong Jie (University of Electronic Science and Technology of China)
Nguyen Thi Thuy (Vietnam National University, University of Engineering and Technology)
Dr. Pham Thanh Hiep (Le Quy Don Technical University)
Short stay guest Prof. Tran Ngoc Thinh (Ho Chi Minh City University of Technology)
pagetop